Bij VZW Novares nemen we de privacy van jullie gegevens ernstig en staan jullie als klanten voorop. Een onderdeel hiervan is ervoor te zorgen dat jullie controle hebben over de informatie die jullie met ons delen.

Bij vragen over welke van je gegevens we beheren, kan u altijd een mail sturen via onze contactpagina om inzage te krijgen. Maar hieronder krijgt u alvast een goed beeld.

Wanneer u beslist om geen nieuwsbrieven van ons meer te willen ontvangen of we uw gegevens niet meer mogen bijhouden, dan kan dat door gewoonweg uit te schrijven op deze nieuwsbrief. Opnieuw door een mail te sturen via onze contactpagina of dit te doen vanuit een volgende mailing van de nieuwsbrief.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan?

 • Wanneer u als sponsor 1 of meerdere van onze events al hebt gesteund.
 • Wanneer u ons uw contactgegevens hebt doorgegeven en interesse hebt getoond om in de toekomst informatie over onze activiteiten te ontvangen.
 • Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat.
 • Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken.
 • Wanneer we elkaar leren kennen op netwerkevents, op fundraising events, dan bestaat de kans dat uw gegevens die zich op uw businesskaartje bevinden onderdeel uitmaken van onze gegevens.

Hoe we uw informatie gebruiken en waarom

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u

  Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld voor sponsoring), zodat wij:

  • uw interesse kunnen verwerken en
  • u te voorzien van klantenondersteuning.
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
   • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
   • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij uw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).
   • Om u e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder opvolging van uw bestellingen of herinneringen aan events.

  Over uw persoonlijke instellingen

  We kunnen u meer geven van wat u wilt als we u beter kennen. Om er zeker van te zijn dat onze berichten en website relevant zijn voor u, maken we een gebruikersprofiel aan met de informatie die we over u kennen en hoe u gebruik maakt van onze diensten.

  U kan op ieder moment aangeven dat we uw gegevens dienen te verwijderen uit onze bestanden door dit kenbaar te maken via onze pagina contactinfo.

 

Met Wie We Uw Gegevens Delen & Waarom

 • VZW Novares deelt uw gegevens met niemand.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van onze VZW of een deel ervan.

Uw Keuzes & Rechten

Uw keuzes

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze als volgt intrekken.

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kunt u uw accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij u sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor u doen.

Uw rechten

U hebt ook rechten over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben.
 • Het recht om door u verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien u een account bij ons heeft, kunt u dit ook doen door in te loggen en uw informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over u nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve een mail te sturen via onze contactpagina. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat uw rechten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan uw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

Uw Informatie Onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kunt u contact met ons opnemen.

Contacteer Ons

Als u vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, staan we steeds ter beschikking. Stuur ons gerust een mail via onze contactpagina.